sábado, 5 de marzo de 2011

Taula Cronològica d'Eramprunyà (segles VIII - IX)

En aquest post i en els següents exposarem una taula cronològica dels fets més importants del castell d’Eramprunyà i el seu terme. Algunes de les dades, principalment els segles primers (VIII i IX) són d’alguna manera contextuals, es a dir, que els vull incloure per donar un context històric i polític de l’origen i evolució del castell. Així amb aquestes taules pretenem principalment informar d'algunes de les dates més cabdals per fer-nos una idea global de la història de la fortalesa, així com d'alguns assumptes historiogràfics relacionats directe o indirectament amb aquest. No totes les dates tenen el mateix nivell d'importància, ja que algunes dades són més aviat testimonials, com per exemple les extretes del Llibre de la Baronia sobre el naixement dels fills d'un dels barons de la família Marc o bé la donació d'una terra en terme del castell, etc. Però la fi, com dic, és tenir el màxim d’informació a l’abast en dates i dades. Evidentment ni hi són totes ni totes les que hi estan són les més importants, però al menys hem intentat agrupar-les per tenir en una sola ullada un marc històric concret.
Les taules abraçaran des d'abans de la conquesta de Barcelona per part de Lluís el Piadós el 801 fins l'extinció de la nissaga dels Fivaller de Palou el segle XVI com a primera part i dels descendents d'aquests fins la venda del castell a Manel Girona a finals del segle XIX com a segona part.
Per fer les taules més accessibles les hem dividit en grups de dos en dos segles, pensant que així serà molt més fàcil l’accés a unes dades en concret.
La lectura de les taules es la corrent, es a dir, posant primer l’any en qüestió seguit de les dades principals. Si hi hagués el cas de que en un any fos necessari posar més d’una dada, aquesta aniria a sota de la dada principal i marcada amb una vinyeta. En els casos en que podem saber la data exacta, es a dir, dia i mes, ho posarem al final de la dada i entre parèntesi i separats per una barra, per exemple: (8 /12) on la primera xifra serà el dia i la segona el mes.
Per altre banda volem dir que bona part de les dades han estat extretes del llibre de Francesc Bofarull i Sans, El Castillo y la Baronia de Aramprunyá, BCN 1911 i el Cartulari de Sant Cugat del Vallés, però sense deixar de banda altres fons.TAULA CRONOLÓGICA D'ERAMPRUNYÀ
(segles VIII-IX)

793.- Lluís el Pietós fortificà Vic, Cardona, Casserres i altres places i castells abandonats en el moment de la invasió sarraïna. (1)

798.- Lluís el Pietós guarní i repoblà les places i castells anteriorment fortificats.

800 .- El dia 25 de desembre Carlemany es coronat emperador pel Papa Lleó III

801.- Presa de Barcelona per part de les tropes de Lluís el Pietós. Van participar en la presa també Guillem de Tolosa i Rostany de Girona. Els francs divideixen les zones conquerides en comtats que són governats per comtes d'origen franc, el primer de Barcelona serà Berà (775-820)

809.- Primera de les tres expedicions militars a Tortosa per part de Lluís el Pietós i el comte Ingobert per conquerir les terres fins l'Ebre, que seria una important frontera natural per a establir-hi un fre a l'empenta sarraïna. L'expedició acabà en derrota.

810.- Segona expedició a Tortosa de Lluís el Pietós i el comte Ingobert. Segon fracàs.

811.- Tercera i última expedició a Tortosa de Lluís el Pietós i el comte Ingobert. Tercer fracàs. Es deixa finalment el riu Llobregat com a frontera natural de migdia.

814.- Reiterada invasió, per part dels valís fronterers del sud de Catalunya, amb l'objectiu de recobrar els terrenys de la recent creada Marca Hispànica.
  • El valí Abdallàh al Valencí, oncle de l'emir de Còrdova, conduí les seves hostes fins les rodalies de Barcelona.
  • Mort de Carlemany. (28/01)
826 .- Rebel·lió d'Aissò i Guillemò de caràcter anti franc i indigenista. Durant un any i després d'haver-se aliat amb els sarraïns, devasta’n tota la Catalunya central.
  • Bernat de Septimania és designat com a comte de Barcelona.
827.- Derrota d'Aissò.

832.- Bernat de Septimania és desposseït del comtat de Barcelona. És succeït per Berenguer de Tolosa.

835.- Mort de Berenguer de Tolosa. Els comtats passen de nou a Bernat de Septimania.

840.- Naixement en el Conflent de Guifré el Pilós. Guifré podria haver bastit el castell d'Eramprunyà al vertebrar amb fortificacions la frontera de la Marca durant la repoblació.

844.- Rera una rebel·lió en la qual es vençut, Bernat de Septimania perd els seus dominis que passen a mans de Sunifred, pare de Guifré el Pilós.

852.- Cau Barcelona en poder dels sarraïns.

856.- Rere la conquesta de Barcelona efectuada pels cristians, aquesta torna a patir setge per les tropes del cabdill sarraí de Saragossa, Mussa ben Mussa. No poden prendre la plaça, reculen prenent diversos castells, entre ells el de Tàrrega.

897.- Mort de Guifré el Pelós.


NOTES

1) El que suggereix que la zona no estava sota l'influencia musulmana a aquella època. Potser els castells als que es fa referència haurien estat d'origen visigot, cosa bastant improbable; seria mes evident buscar el seu origen en les torres romanes.


No hay comentarios: